TURNIRI - REZULTATI


Generacija pionira rođ. 1979. godine - prvaci Balkana u Solunu 1995. godine
Generacija kadeta rođ. 1979. godine - drugi u kupu SCG 1996. godine
Generacija pionira rođ. 1982. godine - prvi u prvenstvu SCG 1996. u Kladovu
Generacija pionira rođ. 1982. godine - prvi na turniru u Debrecinu 1997. godine
Generacija pionira rođ. 1982. godine - drugi u kupu Srbije 1997. godine
Generacija pionira rođ. 1983/84. godine - drugi u prvenstvu Srbije 1998. godine
Generacija pionira rođ. 1984/85. godine - prvi u prevenstvu Zapadne Srbije 1999. godine
Generacija petlića rođ. 1989. godine - treći u Italiji na turniru Kava De Tireni 2003. godine.
Generacija pionira rođ. 1989. godine - treći na turniru u Roveretu 2003. godine
Generacija mlađih pionira rođ. 1990. godine - treći na turniru u Đenovi 2003. godine
Generacija petlića rođ. 1992. godine - treći u Roveretu 2004. godine
Generacija mlađih pionira rođ. 1991. godine - treći na turniru u Đenovi 2004. godine
Generacija mlađih pionira rođ. 1992. godine - prvi na turniru u Roveretu 2005. godine
Generacija mlađih pionira rođ. 1993. godine - treće mesto na turniru u Đenovi 2006. godine
Generacija pionira rođ. 1992. godine - prvi u Roveretu 2007. godine
Generacija pionira rođ. 1992. godine - prvo mesto u prvenstvu Srbije 2007. godine